புதன், 27 பிப்ரவரி, 2013

புதுவையில் மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு


புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நடத்தும்
தனித்தமிழ்க் கழக
மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு அழைப்பிதழ்

                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 கருத்துகள்:

அ. பசுபதி (தேவமைந்தன்) சொன்னது…

சிறப்பாகப் பதிந்திருக்கிறீர்கள் ஐயா:-)

அ. பசுபதி (தேவமைந்தன்) சொன்னது…

சிறப்பாகப் பதிந்திருக்கிறீர்கள் ஐயா! நன்றி:-)