ஞாயிறு, 9 நவம்பர், 2014

                                                            இறப்பு அறிவிப்பு


     விழுப்புரம் அ.தெ. இரகோத்தமன் மலர்க்கொடி இணையரின் இளைய மகள், புதுச்சேரி நீடராசப்பர் தெரு வேதானந்தன் என்னும் கண்ணன் மனைவி அன்பு பாசம் அருளே உருவாகிய திருவாட்டி சுடர் பிரான்சு ‘LE VERT DE MAISONS‘-இல் 3-11-2014 அன்று காலமானார் என்பதை ஆழந்த வருத்தக் கலக்கத்துடன் தெரிவிக்கின்றோம்.

கையறு நிலையில் கலங்கும் உள்ளங்கள்:
     விழுப்புரம் அ.தெ.இரகோத்தமன் மலர்க்கொடி,                                        நெய்வேலி எழில் குமரன் கா.குமரன்,                                              விழுப்புரம் இர.கதிரவன் வனிதா                                                    மற்றுமுள்ள உறவினர்கள்