திங்கள், 19 ஜூன், 2017

முதுமுனைவர் இரா. இளங்குமரனார் ஐயாவின் குரல்! – எ.முதுமுனைவர்
இரா. இளங்குமரனார் ஐயாவின் குரல்! எ.
--------------------------------------------------------------------------------
 
தமிழா,

சப்பானியப் பொறிஞன் தமிழகம் வருகிறானே!
மொழிபெயர்ப்பாளிகளோடு வருகிறானே!
மொழிச்சிக்கல் அவனுக்கு இல்லையே!

போகின்றவனுக்கும் சிக்கல் இல்லையே!

உன்னைக் கொத்தடிமையாய்க் கொண்டு ஆட்சி செய்யும் நடுவணரசில் உன் மொழிக்கு ஒத்த உரிமை உண்டா?

இந்திக்காரனுக்கு மட்டும் இந்தியா பட்டாபோட்டுத் தரப்பட்டு விட்டதா?

எந்த நாட்டில் மொழியுரிமை இல்லையோ, அந்த நாட்டில் வாழ்வது...
அடிமை வாழ்வேதான்!


(‘தமிழா! தமிழா!!’ – இரா.இளங்குமரனார், பக்கம்,22., 2016., திருவள்ளுவர் நிலையம், 7, இராமன் தெரு, திருநகர், மதுரை – 625006.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------