ஞாயிறு, 19 ஆகஸ்ட், 2012

எம் மகன் கதிரவனின் திருமண அழைப்பு


எம் மகன் கதிரவன் அவர்களின் திருமண அழைப்பை மேலே காண்கிறீர்கள்.  இயலுவோர் வந்திருந்தும் இயலா நிலையினர் அங்கங்கிருந்தும்  மணமக்களை வாழ்த்திடுமாறு அன்போடும் பணிவோடும் வேண்டுகிறோம்.    - தங்களன்புள்ள,  தமிழநம்பி, மலர்க்கொடி.