ஞாயிறு, 2 பிப்ரவரி, 2014

தமிழ்ப் பா நூலில் ஓர் ஆங்கிலப் பாடல்!

தமிழ்ப் பா நூலில் ஓர் ஆங்கிலப் பாடல்!

அண்மையில் விழுப்புரத்தில் விழுப்புரம் தமிழ்ச்சங்கம் சார்பில் பாவலர் பாலதண்டாயுதம் கவிதைகள் என்னும் மரபுப் பா நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. விழுப்புரத்தில் தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவி தமிழ்த்தொண்டாற்றி வரும் விழுப்புரம் மருத்துவர் பாவலர் பாலதண்டாயுதம் நல்ல மரபுப்பாவலர் ஆவார். நூலில் அவர் பாடல்களைச் சிறப்பித்து இலக்கியச்செம்மல் இரா.இளங்குமரனார், பாவலர்  ம.இலெ.தங்கப்பா முதலியோர் அணிந்துரை எழுதியுள்ளனர்.

அந்த நூலில் ஓர் ஆங்கிலப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது. அதை எழுதியவர் நூலாசிரியரின் திருமகளார் பாலசுதா ஆவார். அவரும் ஓர் மருத்துவரே! எளிய ஆங்கிலத்தில் அவர் எழுதியுள்ள பாடல் கீழே காண்க! படித்தோர் கருத்துரைக்க வேண்டுகிறேன்.

A WORD OF THANKS AND APOLOGY

Thank You God , for all  your gifts.
Thank You God , for the fog, the dew and the mists.
Thank You God , for the sparkling fountains.
Thank You God , for the sky soaring mountains.
Thank You God , for the fruits and vegetables.
Thank You God , for the varied edibles.
Thank You God , for the beetle, bug and butterfly
Thank You God , for the clear blue sky
Thank You God , for the koel mynah and sparrow
Thank You God , for the rainbow without an arrow
Thank You God , for the violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red
Thank You God , for the fresh green, wide grassbed.
Thank You God , for the clouds in motion
Thank You God , for the wide-stretched ocean.
Thank You God , for the stars and the moon
Thank You God , for our life, your greatest boon.

But God are you pleased with the way we live?
Which You are always ready to forgive.
Do You like the tall, tall sky scrapers.
And the earth with dusty drapers?
Do You like sky soaring smoke
That keeps rising beyond the oaks?
Do you like the wretched deforestation
That is treacherous do the dwellers of a nation?
Do you like the dreadful missile.
That fades away from human faces the smil?
Do you ‘like the hydrogen bomb.
Which soar up to say that lives are gone?
Oh dear! No….don’t say….
I can’t bear to hear you say: “ no
For I can only say   Sorry…Sorry…SORRY…...

                                                - Dr. B.Balasudha